ik wil meer lezen

Jij bent één van de ruim zeven miljard mensen op deze aarde. En toch kent God jou persoonlijk. Hij heeft je lief en Hij weet dat je gelukkig zult zijn als je Hem vertrouwt. Daarom vertellen we je graag over Gods cadeau voor jou.

In de Bijbel lees je dat God zegt: “Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht”. (Jeremia 29:11-13)

Wat vind je hiervan? Weet jij hoe je God kunt vinden?

Jezus is Gods cadeau voor jou. Hij brengt je bij God.
Jezus, Gods Zoon, heeft het zo verteld: “Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven”. (Johannes 3:16)

Hoe is het tussen jou en God? En hoe ontvang jij Zijn cadeau?

Mens God illustratie 0 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Toen God Adam en Eva gemaakt had, was alles goed. God genoot van het contact met hen en trok met hen op. God zorgde voor hen. Een warme en kostbare relatie!
Maar Eva en ook Adam wilden net zo belangrijk zijn als God Zelf en luisterden naar het advies van de duivel – de vijand van God, die Gods plan wil vernietigen. Zij vertrouwden niet op God en deden wat God niet wilde. Ongehoorzaam zijn aan God, noemt de Bijbel ‘zonde’. Zonde betekent: je doel missen. Adam en Eva verbraken hun open relatie met God en misten zo hun doel: een leven samen met hun God.

Zo ontstond er een grote en niet te overbruggen afstand tussen God en mensen, tussen God en jou.
De Bijbel zegt daarover:
“Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal zondaars zijn”. (Romeinen 5:12)

Mens God illustratie 1 1 - Godscadeauvoorjou.nu

We zijn allemaal ‘kinderen’ van de eerste mens. Ook jouw relatie met God is daarom verbroken. Op allerlei manieren hebben mensen geprobeerd zelf die grote afstand te overbruggen om zo de relatie met God te herstellen. We proberen religieus en goed te leven en hebben onze eigen ideeën waarom God met ons (mij) tevreden kan zijn. En toch lukt het niemand om de afstand naar God te overbruggen. Waarom niet?

God is hierover in de Bijbel heel duidelijk: “Het probleem is echter dat onze zonden ons gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij Zijn gezicht van ons afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren”. (Jesaja 59:2)

God vindt dat heel erg en wil zó graag dat het weer goed komt tussen Hem en jou. Hij maakte de mensen juist om dicht bij Hem te zijn en verlangt naar relatie met jou.

Mens God illustratie 2 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Misschien denk je bij jezelf: ‘Ik leef goed en ga weleens naar de kerk. Ik ben goed voor anderen’. Het is absoluut een compliment waard als je netjes leeft en goed bent voor de mensen om je heen. Maar niet wat wij vinden is uiteindelijk belangrijk, het gaat om de norm van God, jouw Maker. Hij is zo heilig, dat zelfs een klein leugentje of een onaardige gedachte al maakt dat we schuldig staan voor Hem (Markus 7:21-23). Wie gaat er dan nog vrijuit?!

God zegt hierover in de Bijbel:
“Iedereen die zondigt, komt in opstand tegen God. Want zondigen is hetzelfde als tegen God in opstand komen”. (1 Johannes 3:4)
“Niemand heeft een excuus voor zijn slechte gedrag. Iedereen is schuldig tegenover God”. (Romeinen 3:19)
“Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood”. (Romeinen 6:23)

Dat zijn heftige uitspraken. Het klinkt alsof niemand dan ooit bij God kan komen. Als God zo denkt, is er dan nog een oplossing?

Mens God illustratie 3 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Ja, die is er! De oplossing die God biedt, is een Persoon: Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de Enige Die deze grote afstand kon overbruggen en Hij heeft dat ook gedaan!

Jezus werd als mens geboren, zoals iedereen. Als volwassen man van rond de dertig liet Hij zien hoe groot God is en hoe geweldig veel God van mensen houdt. En dus ook van jou! Hij deed wonderen en vertelde over God, Zijn Vader. Jezus vertelde over Gods liefde voor mensen, Hij vertelde hoe Hij verlangt naar een open relatie met hen en met jou. De mensen konden die goedheid van God niet verdragen. Ze wilden dat Jezus zou sterven. Hij werd gemarteld en ze hingen Hem aan een kruis.

God zegt hierover in de Bijbel:
“… Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt!” (Romeinen 5:8)

“God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven”. (1 Johannes 4:9)

Jezus deed dit vrijwillig, omdat Hij, terwijl Hij nooit iets verkeerds gedaan had, jouw straf wilde dragen. Daarom gebeurde met Hem het ergste wat een mens kan overkomen: Hij werd door God verlaten. Hij stierf uit liefde voor de mensen en overwon de dood. God accepteerde het offer van Jezus. Met het sterven én de opstanding van Jezus is de prijs voor de zonden betaald. Ook voor jouw zonden, als je Zijn offer wilt accepteren. God kijkt dan naar jou en ziet een volmaakte mens, omdat Jezus jouw straf betaalde met Zijn eigen leven! Alleen Jezus kon de grote afstand tussen ons en God overbruggen en Hij wil je brengen bij het hart van God, zijn Vader.

Daarom zegt Jezus:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. (Johannes 14:6)

Mens God illustratie 4 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Je leest ook in de Bijbel:
“Hij is onze Redder. Hij wil dat alle mensen gered worden en dat iedereen de waarheid leert kennen. Dit is de waarheid: Er is maar één God. En de Enige die mensen bij God kan brengen, is de mens Jezus Christus. Hij gaf Zijn leven om alle mensen te redden”. (1 Timotheüs 2:4-6)

Jezus zegt ook: “Het is zoals Ik zeg: Wie naar Mijn woorden luistert en gelooft in Hem Die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Zo iemand wordt niet veroordeeld, maar is overgeplaatst uit de dood in het leven”. (Johannes 5:24)

God wil graag weer een open relatie met jou. Alles heeft Hij ervoor gedaan. Hij nodigt je uit om Hem te geloven. Dat betekent: erop vertrouwen dat wat God zegt en wat Jezus gedaan heeft, waar is. Geloof dat Jezus ook voor jou zijn leven gaf, en dank Hem dat Hij stierf in jouw plaats. Je gaat dan horen bij de familie van God de Vader. Jij wordt Zijn kind. Jij zult Zijn vrede, Zijn hulp en Zijn liefde gaan ervaren in je leven. Hij wil je vergeving, vrede, rust, geborgenheid en nieuwe kwaliteit van leven geven. Met Zijn leven en zorg wil Hij er voor jou zijn! Nu én straks na dit leven.

Mens God illustratie 5 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Jezus zegt:
“Ik roep jullie alsof ik voor jullie deur sta. Als jullie Mij horen en binnenlaten, zal Ik altijd bij jullie zijn”. (Openbaring 3:20)

In 1 Johannes 5:11 en 12 lees je: “En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven, maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”.

Wil jij Gods Cadeau voor jou aannemen? Hij wacht op jou!
Je vraagt je misschien af: ‘Wat moet ik dan doen?’

Mens God illustratie 0 1 - Godscadeauvoorjou.nu

Het is niet moeilijk. Je mag gewoon met God praten. Als jij Jezus wil toelaten in je leven, kun je het gebed hieronder bidden, maar je mag het ook met je eigen woorden zeggen. Hij luistert, waar je ook bent.

Heer Jezus, ik heb fouten gemaakt en geleefd zonder U. Ik miste mijn doel en kan de afstand naar U niet zelf overbruggen. Het spijt mij dat ik U verdriet heb gedaan door voor mijzelf te kiezen. Ik begrijp dat dit zonden zijn. Dank U dat U de straf voor mijn zonden hebt gedragen door in mijn plaats te sterven aan een kruis. Heer Jezus, kom in mijn leven. Dank U, dat U zoveel van mij houdt en mij gered hebt. Dank U dat ik voor altijd bij U mag horen en dat God nu ook mijn Vader is. Help Mij om met U te leven. Amen.

Heb je dit gebed uitgesproken? Geweldig! Welkom thuis bij God de Vader.

De zekerheid van je nieuwe leven ligt niet in wat jij wel of niet voelt of ervaart. In de Bijbel zegt God dat het zo is. Daar mag je op vertrouwen, ook al voelt het soms niet zo en maak je nog wel eens fouten. Gods redding voor jou staat vast!

Je nieuwe relatie met God mag groeien door samen met Hem op te trekken. Vertel Hem wat je bezighoudt en lees in de Bijbel. Misschien heb je nog vragen? Mail ons dan. We helpen je graag verder op je levensweg met God. Het goede van God wensen wij jou toe!

Wat kan ik doen

Wat je hierboven leest, hebben wij niet zelf verzonnen. Je kunt het lezen in de Bijbel. Daarin lees je over mensen zoals jij en ik, en over God die altijd trouw is. Zijn liefde is er voor jou, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Bij God is er altijd ruimte voor een nieuw begin.