Hoe is het tussen jou en God?

Jij bent één van de ruim zeven miljard mensen op deze aarde. En toch kent God jou persoonlijk. Hij heeft je lief en Hij weet dat je gelukkig zult zijn als je Hem vertrouwt. Het allermooiste dat Hij heeft, heeft Hij voor jou gegeven zodat je dicht bij Hem kunt komen.

Hoe is het tussen jou en God? En hoe ontvang jij Zijn cadeau?

HET BEGIN 

een kostbare relatie

Toen God Adam en Eva gemaakt had, was alles goed. God genoot van het contact met hen en trok met hen op. God zorgde voor hen. Hij had hen een vrije wil gegeven en nodigde de mensen uit om Hem te vertrouwen. Een warme en kostbare relatie! Zou het zo blijven?

Mens God illustratie 0 1 - Godscadeauvoorjou.nu
Mens God illustratie 1 1 - Godscadeauvoorjou.nu

DE KLOOF

de relatie verbroken

Eva en ook Adam wilden net zo belangrijk zijn als God Zelf en luisterden naar het advies van de duivel. Zij vertrouwden niet op God en deden wat God verboden had. Dat is zonde en Gods straf voor zonde is de dood. Hun open relatie met God ging stuk en er kwam pijn en verdriet in hun leven.

BRUGGEN BOUWEN

een poging tot herstel

Op allerlei manieren proberen mensen zelf die grote afstand te overbruggen om zo de relatie met God te herstellen. We proberen religieus en goed te leven en hebben onze eigen ideeën waarom God met ons (mij) tevreden kan zijn. En toch lukt het niemand om de afstand naar God te overbruggen.

Mens God illustratie 2 1 - Godscadeauvoorjou.nu
Mens God illustratie 3 1 - Godscadeauvoorjou.nu

DE BRUG

Gods cadeau voor jou

God is altijd rechtvaardig: de straf voor de zonde is de dood. En wie gaat er dan vrijuit? Maar God is ook liefde: Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven. Jezus heeft de straf voor onze zonden gedragen toen Hij stierf aan het kruis. Hij is de Weg naar herstel! Hij is Gods cadeau voor jou.

ZIJN LIEFDE

Jouw antwoord

God wil graag weer een open relatie met jou. Hij nodigt je uit om erop vertrouwen dat wat God zegt en wat Jezus gedaan heeft, waar is. Je gaat dan horen bij de familie van God de Vader. Jij wordt Zijn kind. Hij zal je vergeving, vrede, rust, geborgenheid en nieuwe kwaliteit van leven geven.

Mens God illustratie 4 1 - Godscadeauvoorjou.nu
Mens God illustratie 5 1 - Godscadeauvoorjou.nu

HERSTEL

een nieuwe relatie

Wil jij Gods Cadeau voor jou aannemen? Hij wacht op jou! Met Zijn leven en zorg wil Hij er voor jou zijn! Nu én straks na dit leven. Vertel Hem over jouw keuze. Hij luistert altijd, waar je ook bent. Wil je samen met iemand bidden? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Wat kan ik doen

Wat je hierboven leest, hebben wij niet zelf verzonnen. Je kunt het lezen in de Bijbel. Daarin lees je over mensen zoals jij en ik, en over God die altijd trouw is. Zijn liefde is er voor jou, wie je ook bent en wat je ook gedaan hebt. Bij God is er altijd ruimte voor een nieuw begin.